uniTEC Kabel za pomoč pri zagonu motorja 400 A

400 A
Št. izdelka: 75621


Opis

Kabli za pomoč pri zagonu motorja. Napetost 400 A. Uporabljajte le pri baterijah z enako nazivno jakostjo (npr. 12 V).


  • Prikleščite rdečo polno ščipalko na pozitivni pol prazne baterije.
  • Prikleščite rdečo ščipalko na baterijo/akumulator vozila, ki nudi pomoč.
  • Prikleščite črno polno ščipalko na negativni pol baterije vozila, ki nudi pomoč.
  • Prikleščite črno ščipalko na maso vozila, ki je obtičal (bok motorja ali maso karoserije).
  • Prižgite motor vozila, ki nudi pomoč, šele nato motor vozila, ki je obtičal.
  • Po uspešnem zagonu motorja, snemite ščipalke v obratnem vrstnem redu.

Poišči izdelek